Salgsbetingelser

Betaling
Det tilbys sikker betaling med Vipps gjennom Vipps app på nettside. Og sikker betaling med Visa/Mastercard via Verifone

Selger:
Heim Lillehammer AS

Storgata 84B

2619 Lillehammer
Norge
Organisasjons.nr: 998 783 887  
E-post: lillehammer@heimgastropub.no
Telefon: +47 61 10 00 82


Kjøper:
Personen som er registrert som kjøper i bestillingen.


Priser og merverdiavgift

Alle priser på nettstedet er i Norske Kroner (NOK) og inklusive merverdiavgift.

Frakt
Alle kjøp på/ved Heim Lillehammer AS utsalgssteder, med adresse Storgata 84B

2619 Lillehammer, avhentes lokalt på stedet. Frakt er derfor ikke relevant.


Betalingsvilkår

Du kan bruke Vipps eller Visa/Mastercard når du handler på nett.

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Selger til Kjøper

Dersom Kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Personopplysninger
Selger behandler persondata ifølge lov om personopplysninger. Se egen informasjon under Personvern i footer. 
Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller koblet med andre eksterne register. Heim Lillehammer AS vil ikke selge eller videreformidle personopplysninger uten samtykke.

Kortinformasjon
Når du handler hos Selger blir betalingen behandlet av Vipps og Elavon, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Avbestilling
Kostnadsfri avbestilling dagen før

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Selger skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Selger vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven).

Angrerett
Kontakt Heim Gjøvik AS på e-post: lillehammer@heimgastropub.no ved spørsmål rundt angrerett.

Uavhentede varer
Varer som ikke blir hentet på utleveringssted på Heim Lillehammer AS, med adresse Storgata 84B,2619 Lillehammer, blir belastet med bestilt beløp.


Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Heim Lillehammer AS vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.